KVL - algemeen

Hoe moet ik me inschrijven voor een woning?

In 8 stappen naar jouw eigen woning 
Stap 1: Schrijf je in via het inschrijfformulier op deze website. Geef daarbij je woonvoorkeuren op (deze kun je later nog wel eventueel aanpassen).
Stap 2: Je ontvangt dan een e-mail om een wachtwoord aan te vragen voor jouw persoonlijke woondossier (het IDD). Goed om te weten: jouw gebruikersnaam is je e-mail. Je wachtwoord mag je zelf kiezen.
Stap 3: Vul jouw persoonlijke en financiële gegevens aan, in jouw persoonlijke IDD onder het kopje ‘Mijn gegevens’. De gegevens uit het inschrijfformulier zijn al ingevuld. Heb je aangegeven om samen met een partner te huren, vul dan ook de gegevens onder het kopje ‘Gegevens partner’ in.
Stap 4: Voeg de gevraagde financiële en persoonlijke documenten toe in het IDD onder het kopje ‘Mijn documenten’. Als je alle documenten hebt geüpload dan kun je klikken op ‘documenten compleet’. Heb je aangegeven om samen met een partner te huren, upload dan ook de verplichte documenten onder het kopje ‘Documenten partner’.
Stap 5: Je hebt op het inschrijfformulier je woningvoorkeuren opgegeven. 
Stap 6: Wanneer je dossier compleet is en de inschrijfperiode is gesloten (tenzij  er geen einddatum is opgegeven voor de inschrijfperiode) zullen we proberen om een woning (voorlopig) toe te wijzen. Dat wordt gedaan op basis van je opgegeven woonvoorkeuren, aantal aanmeldingen (aantal voorkeuren per woning), ingevulde gegevens, inkomen en mogelijke andere gegevens die van belang zijn voor dit project.
Je hebt de mogelijkheid om de woning te accepteren of af te wijzen. Als je de woning accepteert zullen we jouw dossier beoordelen (kredietwaardigheid, compleetheid dossier, voldoen aan de inkomensnorm).
Stap 7: Is jouw dossier akkoord bevonden door het verhuurteam, dan zullen we de woning definitief aan je toewijzen en ontvang je van ons het huurcontract. Tenzij anders is aangegeven, zal het contract verstuurd worden per e-mail en kun je deze digitaal ondertekenen. Mocht je hier niet uitkomen, dan kun je altijd contact opnemen met het verhuurteam.
Stap 8: Nu is het wachten tot je woning gereed is en je de sleutel in ontvangst kunt nemen. Je ontvangt tijdig de definitieve datum van oplevering van ons.

Waarom moet ik me digitaal inschrijven?

Wij streven ernaar het verhuurproces zoveel mogelijk digitaal te laten verlopen. Door de digitale verwerking kunnen we sneller reageren, je beter ondersteunen en kun je vanuit huis alles organiseren. 
 Vanzelfsprekend staan we je ook graag persoonlijk te woord en helpen wij je, zowel digitaal als persoonlijk, bij het vinden van de, voor jou, perfecte woning op het KVL-terrein.

Op welke wijze moet ik moet ik mijn stukken aanleveren?

Om in aanmerking te komen voor een woning vragen wij je om, zodra je jouw inschrijving bent gestart, gegevens te uploaden in jouw eigen persoonlijke online woondossier (IDD). Om het makkelijker voor je te maken, vragen we in jouw persoonlijk dossier alleen naar de documenten die in jouw situatie van toepassing zijn. Wij raden je aan eerst alle documenten klaar te zetten op jouw computer als losse bestanden.

Belangrijke tips inzake je eigen privacy:

·         Vermeld op alle documenten “KOPIE d.d. (huidige datum), t.b.v. huurappartementen {PROJECT}”

·         Haal je BSN-nummer op alle documenten weg (loonstroken, jaaropgaven, belastingaangiften, etc.)

We vragen alleen documenten op die in jouw werk-, inkomen- en woonsituatie van toepassing zijn. Je kan alleen PDF, PNG en JPG bestanden uploaden, met een maximale grootte van 32 Mb. Zorg  ervoor dat je duidelijke en leesbare bestanden upload. Bestaat een document uit meerdere pagina’s, voeg deze dan samen tot één PDF.

Het aanleveren van documenten via email of hard-copy per post is helaas niet mogelijk.
Ga je huren met je partner? Dan upload je de documenten van jouw medehuurder onder de daarvoor bestemde documentenlijst.

Heb je vragen omtrent privacy van jouw gegevens, lees dan ons het privacy statement op deze website goed door.

Hoe gaat eigenaar Bouwinvest met mijn gegevens om?

Bouwinvest verzamelt en verwerkt jouw gegevens als je onze website bezoekt en/of jij je via onze website inschrijft voor een huurwoning. We verwerken persoonsgegevens om aan onze verplichting als verhuurder te kunnen voldoen en om onze activiteiten zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren, in overeenstemming met de geldende wettelijke verplichtingen. Meer weten? Lees dan ons privacy statement op deze website.

Hoe worden de woningen toegewezen?

Aan de hand van de voor de woningen gestelde inkomenseis, woningvoorkeuren, beschikbaarheid, volledigheid van jouw dossier en finale credit check worden de woningen toegewezen aan de best passende kandidaat.

Kan ik als student een huurwoning krijgen?

Nee, het is alleen mogelijk om te huren met voldoende inkomen volgens de inkomenstoets, waarbij maximaal 2 inkomens tot een gemeenschappelijk inkomen gezien mogen worden.

Moet ik inschrijfkosten of bemiddelingskosten betalen?

Je hoeft geen inschrijfkosten te betalen en er zijn geen bemiddelingskosten.

Wanneer is een borg van toepassing?

Een borg is niet standaard en wordt alleen gevraagd indien:

- je niet voldoet aan de inkomenseisen zoals gesteld door Bouwinvest;

- je wel voldoet aan de inkomenseisen, maar dit door toevoeging van eigen vermogen;

- je jouw inkomen (deels) verkrijgt uit het (eigen) vermogen;

- je werkzaam bent als zelfstandig ondernemer, al dan niet zonder personeel;

- je in je proeftijd zit van een arbeidsovereenkomst;

- je een arbeidsovereenkomst hebt voor bepaalde tijd;

- je vanuit het buitenland komt en een creditcheck niet mogelijk is.

Uiterlijk voor de sleuteloverdracht dient de eerste maand huur en de eventuele borg te zijn betaald.

Wat is de minimale huurtermijn?

De te sluiten huurovereenkomst geldt voor minimaal 12 maanden en wordt stilzwijgend verlengd met telkens één maand. De opzegtermijn bedraagt één volle kalendermaand. 

Betaal ik, naast de huurprijs, ook nog servicekosten?

Ja, je betaalt EUR 60 aan servicekosten per maand.

Wat zijn straks mijn vaste maandelijkse lasten?

Naast de huurprijs en eventuele servicekosten moet je rekening houden met een aantal andere vaste lasten. Je individuele kosten voor energie, warmte en water zijn afhankelijk van je verbruik. Dit geldt ook voor TV, internet en bellen.

Verder betaal je als huurder belastingen; waterschapsbelasting en afvalstoffenheffing enzovoorts. Voor de kosten voor verzekering van je inboedel en aansprakelijkheid, verwijzen we je naar je verzekeringsadviseur. 

KVL - inkomen en toetsing

Wat zijn de de voorwaarden om te huren?

Om in aanmerking te komen voor een woning toetsen wij jouw inkomen en stellen daarbij de volgende eisen:

Het minimaal bruto jaarinkomen (verminderd met eventuele betalingsverplichtingen, zoals alimentatie, hypotheken, persoonlijke leningen e.d.) moet zo hoog zijn als:

1 inkomen:
- minimaal 50x de kale maandhuur bij een huurprijs tot
€ 1.000,-
- minimaal 48x de kale maandhuur bij een huurprijs tussen
€ 1.000,- en € 1.500,-
- minimaal 45x de kale maandhuur bij een huurprijs vanaf  
€ 1.500

2 inkomens:
- samen minimaal 70x de kale maandhuur (waarbij minimaal 30x de kale maandhuur per persoon de ondergrens is)

Wil je berekenen wat je maximaal kunt huren, gebruik dan de huurlastencalculator. Heb je vragen of wil je een nadere toelichting, neem dan contact op met het Verhuurteam KVL-terrein.

Hoe bereken ik mijn bruto jaarinkomen?

In loondienst: vakantiegeld, vaste bonus en een vaste 13e maand worden meegerekend bij het bepalen van het bruto jaarinkomen. Flexibele bonussen, winstuitkering en vergoeding voor een lease-auto worden niet meegenomen in de inkomenstoetsing.

Met pensioen: uw totale jaarinkomen van uw AOW en pensioen(en). (De meest recente jaaropgaven bij elkaar opgeteld.)

Eigen vermogen: vrij beschikbaar vermogen op een Nederlandse bankrekening kan gebruikt worden indien niet (volledig) wordt voldaan aan de inkomenseis op basis van inkomen uit loondienst. Deel het totale eigen vermogen door 10 en tel het bedrag op bij het bruto jaarinkomen.

Zelfstandig ondernemer: het bruto jaarinkomen wordt berekend op basis van je netto bedrijfsresultaat.

Let op: heb je vaste financiële verplichtingen zoals aflossingen op hypotheek, leningen of alimentatie? Deze worden meegenomen in de inkomens-berekening.

Heb je vragen of wil je een nadere toelichting, neem dan contact op met het Verhuurteam KVL-terrein.


Welke stukken moet ik uploaden in het digitaal dossier? En op welke wijze?

In jouw digitale dossier kun je zien welke documenten je aan dient te leveren om jouw inschrijving compleet te maken. Dit verschilt per type inkomens- en woonsituatie.

Loondienst
-      Recente werkgeversverklaring (niet ouder dan 1 maand)
-      Loonstroken van de afgelopen 3 maanden 
-     Bankafschriften met de salarisstorting van de afgelopen 3 maanden

Gepensioneerd/Uitkering
-     Jaaropgaven van het afgelopen jaar (AOW, aanvullende pensioenen, uitkeringsinstantie)
-     Kopie bankafschrift met de pensioenstortingen/uitkeringsstortingen van de afgelopen 3 maanden

Zelfstandig ondernemer
-     Balans, winst- en verliesrekening van de 2 meest recente jaren (opgesteld door een accountant)
-     Prognose 2018 (opgesteld door een accountant) 
-     Recent uittreksel van de Kamer van Koophandel (niet ouder dan 1 maand)

Eigen vermogen
-     Dagafschrift bankrekening (van een Nederlandse bankrekening)

Koopwoning
-     (Voorlopige) koopakte
-    Jaaropgave hypotheek
-     Hypotheekverklaring
-     Uittreksel Gemeentelijke Basis Administratie (GBA/BRP)

Huurwoning 
-     Verhuurdersverklaring
-     Uittreksel Gemeentelijke Basis Administratie (GBA/BRP)

Inwonend 
-     Uittreksel Gemeentelijke Basis Administratie (GBA/BRP)


Alleen complete dossiers worden in behandeling genomen, dus check het nog een keer goed! Zonder de benodigde bijlagen kunnen we je inschrijving helaas niet in behandeling nemen.
Heb je vragen omtrent privacy van jouw gegevens, lees dan het privacy statement op onze website. 

Waarom moet ik deze documenten aanleveren?

Om na te gaan of je voldoet aan de gestelde inkomenseis hebben wij je persoonlijke en financiële gegevens nodig. Met deze documenten wordt door het verhuurteam een credit-check uitgevoerd. Wij verhuren woningen in de vrije sector. Dus een vast, regelmatig inkomen en een goed betaalverleden is van belang. Onze toets volgt de richtlijnen van het NIBUD. 

KVL - oplevering

Wanneer worden de woningen opgeleverd?

De opleverindicatie van de huurwoningen op het KVL-terrein is  eind eerste kwartaal 2019. Echter, dit is een prognose. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend

Kan ik parkeren bij mijn woning?

Ja, er is per appartement 1 parkeerplaats beschikbaar. Deze bevindt zich op het besloten binnenterrein.